Afdelingens adresser

Højagerparken 1-67, 8471 Sabro – seniorboliger

Afdelingen består af 35 seniorboliger.

Ældste medlem af hustanden skal være fyldt 55 år på indflytningstidspunktet.

Byggeriet, der er udført i et plan, består af rækkehuse. Bebyggelsen er opført i mursten i hhv. år 2000 og år 2003.

Afdelingen har eget fælleshus.

Lejlighederne fordeler sig med:
10 stk.    to-rums                  ca. 60 m2
7 stk.    to-rums                  ca. 81 m2
13 stk.    tre-rums                 ca. 81 m2
5 stk.    fire-rums                ca. 91 m2

Tilladelse til husdyr: Nej.

Hvidevarer: Komfur og emhætte

Lejlighedstegninger

2 vær
4 vær
3 vær

Driftskontor

Vistoftparken 106
8471 Sabro

Telefon:  4015 7842 (besvares KUN i kontortiden)

E-mail:   sabro@almenbo-aarhus.dk

Kontortid:  Mandag + torsdag kl. 8.30 – 9.30 og tirsdag, onsdag og fredag kl. 8.30 – 9.00

Velkommen til afdeling 42

På afdelingens vegne byder vi dig/jer velkommen her i afdeling 42.

Her på hjemmesiden finder du/I nogle praktiske oplysninger om, hvad der er af muligheder i afdelingen.

Dette og meget mere kan du/I læse om her på hjemmesiden, men endnu engang VELKOMMEN.

Vi kan oplyse, at afdelingsbestyrelsen består af:

Afdelingsformand:
Erik Jensen
Højagerparken 45

Øvrige bestyrelsesmedlemmer:
Inge Petersen
Højagerparken 15

Per Knudsen
Højagerparken 51

Hvis I som beboere har nogle gode forslag og idéer, afleveres de til afdelingsbestyrelsen, som så vil behandle dem på mødet, eller snarest muligt.

Afdelingsbestyrelsen håber at modtage mange gode idéer og forslag fra jer, for uden dem går udviklingen i afdelingen let i stå.

Ønsker du at aflevere en klage, skal dette altid gøres skriftligt direkte til administrationen.

 

Praktiske Informationer

Ejendomsfunktionæren

Ejendomsfunktionærerne er beskæftiget i afdelingen på alle hverdage og kan kontaktes hvis der opstår problemer af teknisk eller anden art.

Henvendelse til ejendomsfunktionæren skal normalt ske i den daglige kontortid. Hvis dette ikke er muligt, kan der lægges besked på telefonsvaren, i postkassen eller send en email.

Se forside: Driftskontor

Vagtordning

Service uden for normal arbejdstid
Hvis der opstår nødsituationer uden for normal arbejdstid f.eks. sprængt vandrør, stoppet faldstamme o. lign., og det ikke er muligt at få fat på ejendomsfunktionæren, skal der rettes henvendelse til Falcks vagtcentral.

Falcks vagtcentral kan kontaktes på telefonnummer 70 10 00 45.

Opringning til vagtordningen bedes kun foretaget, hvis det er absolut nødvendigt, da det er forbundet med meget store omkostninger for afdelingen, at rekvirere håndværkere uden for firmaernes normale åbningstid.

Kabel-tv

I afdelingen er der kabel-tv fra YouSee.
Grundpakken betales via huslejen.

For at kunne modtage kanaler/større pakker skal du selv tilmelde dig hos:

YouSee
Sletvej 30
8310 Tranbjerg J
Tlf. 80 80 40 40

Merprisen for yderligere kanaler betales direkte til YouSee.

Skader i boligen

Skulle du komme ud for, at der opstår skader i boligen (indbrud, vand- eller brandskade og lignende) hvor der sker beskadigelse af ejendommens bygninger (lofter, vægge, gulve eller døre), skal du omgående rette henvendelse til ejendomsfunktionæren, der sørger for reparation.

Skade på private genstande/løsøre er ikke dækket af ejendommens forsikring. Du rådes derfor til at tegne en indboforsikring.

Afdelingen har følgende forsikringer: bygnings- og brandforsikring samt glas- og kummeforsikring.

Luft ud

Frisk luft og dermed ventilation er nødvendig for boligens, og ikke mindst beboernes sundhed.
Følg nedenstående – derved undgås mange af de ulemper og skader som manglende udluftning er årsag til:

  • Foretag udluftning af hele boligen ved gennemtræk i 5-10 minutter, minimum 3-4 gang i døgnet.
  • I boliger hvor der er klapventiler og evt. spalteventiler, skal disse altid være åbne.
  • Ved dug på den indvendige side af ruder, fjernes denne og der foretages hyppige korte udluftninger.
  • Brug f.eks. Klorin eller Rodalon for at minimere problemer med mug og skimmel i vinduer, i badeværelser og andre steder hvor det forekommer.
  • Undlad at tørre tøj i boligen.
  • Brug emhætte ved madlavning, hvis en sådan er installeret i boligen.
  • Luft ud efter bad.
  • Lad om muligt dørene stå åbne mellem de enkelte rum, så der skabes cirkulation af luften.

Følges ovenstående råd, vil man få et godt og sundt indeklima.
Det kan være en god idé, at købe et eller flere hygrometre (luftfugtighedsmålere), så man løbende kan følge behovet for evt. ekstra udluftninger.

Luftfugtigheden indendørs bør helst ikke være højere end 45% i vinterhalvåret og max. 60% i sommerhalvåret.

God fornøjelse med et sundt og godt indeklima

Udlån

Plæneklipper står i cykelskuret ved fælleshuset.

Vedligeholdelse af hække og græsplæne

Indersiderne af hækkene og græsplænen udfor stuerne skal beboeren klippe.

Container til haveaffald står ved fælleshuset.

Fuglebræt

Det er tilladt, at have et fuglebræt med kant på.

Markise

Det er tilladt, at opsætte markise. Ansøgning sendes til AlmenBo Aarhus.

Beboertilbud til (under) halv pris

Fordi du selv klarer bestilling, køb og betaling via www.beboertilbud.dk med dankort eller VISA-dankort, kan vi holde priserne nede – til gavn for dig!

Beboertilbud.dk henvender sig primært til dig, der bor i lejlighed, men alle private kan handle hos os.

Afdelingsmøder
2020

 

Afdelingsbestyrelsesmøder
2020

Selskabslokale

Selskabslokalet og gæsteværelset kan lejes ved henvendelse til:

Inge Petersen
Højagerparken 15
Tlf. 61 75 81 91

Mail: bedsteinge@hotmail.com

Gæsteværelset er med eget badeværelse. Sengetøj kan udlejes.Lokalet udlejes kun til afdelingens beboere. Der er service til 40 personer.

 

 

Vedligeholdelsesreglement A-ordning

Vedligeholdelsesvejledning for malerarbejde i AlmenBo

Lofter
Flutex 5, Råhvid S 0500 (Flügger)

Vægge med tapet
Flutex 5, Råhvid S 0500 (Flügger)

Vaskbare vægge (køkken, bad og lignende)
Mester 25, lys råhvid (Sadolin/Nordsjö)

Træværk (karme, fodlister og lignende)
Ready V40, lys råhvid/råhvid (Sadolin/Nordsjö)

Vinduer og trælysninger
Ready V40, lysråhvid/råhvid
(Sadolin/Nordsjö)

Radiatorer og rør
Ready V40, råhvid  (Sadolin/Nordsjö)

Fraflytning

Fraflytningssituationen
Mange beboere er i tvivl om, hvordan de skal forholde sig når de skal fraflytte lejemålet. Derfor har vi udarbejdet denne lille vejledning, som forhåbentligt hjælper dig, når du skal flytte.

Vi har samlet nogle typiske spørgsmål og svar, som vi håber kan hjælpe.

1. Skal lejligheden være ny istandsat ved fraflytningen?
Det bestemmer du selv. Hovedreglen er, at fraflytteren har istandsættelsesforpligtelsen. Nogle gør det selv, mens andre overlader det til vores håndværkere EFTER fraflytningen. Alle vægge og lofter skal males, og hvis der er udover trænger til istandsættelse, skal dette foretages.

2. Hvornår er der tale om misligholdelse eller forkert vedligeholdelse?
Der er tale om misligholdelse, når det lejede er skadet eller forringet som følge af fejlagtig vedligeholdelse, fejlagtig brug eller uforsvarlig adfærd.
Ved fejlagtig vedligeholdelse er der tale om, når der er foretaget ændringer af lejemålet, som ikke er godkendt af boligorganisationen. Det kan f.eks. være ulovlige elinstallationer eller vægge der er opsat eller fjernet uden tilladelse fra boligorganisationen.
Ved fejlagtig vedligeholdelse er der også tale om, når træværk ikke er malerbehandlet korrekt. F.eks. når der er malet ud på lofter og karme, når hele overfladen ikke er malet, eller malingen ikke dækker den gamle maling.
Et typisk eksempel på fejlagtig brug er savsmuldstapet der er revet i stykker af katten, eller dørkarme der er gnavet i stykker af hunde eller andre dyr.
Begrebet ”uforsvarlig adfærd” dækker over vidt forskellige forhold: fra egentligt hærværk til mindre uheld eller tankeløshed, der kræver genopretning ved fraflytning.

3. Rengøring
Lejemålet skal afleveres i fuldstændig rengjort stand. Det vil sige, at lejemålet skal være så godt rengjort, at det umiddelbart er brugbart for den nye lejer. Dårlig rengøring er at betragte som manglende vedligeholdelse.
Rengøringspligten gælder også for vinduer.

4. Hvad med de ting der er påført mangellisten ved indflytning?
Her er hovedreglen, at mangler der er påført mangellisten ved indflytning, hæfter man normalt ikke for ved fraflytning. Det gælder især for de ting, hvor afdelingen har vedligeholdelsespligten.

5. Hvad med gulvenes tilstand ved fraflytning?
Hovedreglen er, at gulvene skal overdrages i samme stand, som du modtog dem. Gulvene må ikke forringes i boperioden og skal derfor løbende vedligeholdes med lakering.

6. Hvad er en overtagelseserklæring, og hvad kan den bruges til?
En overtagelseserklæring er en aftale mellem fraflytter og indflytter om at overtage forskellige effekter såsom tæpper, skabe, hylder m.v.
Manglende vedligeholdelse eller misligholdelse kan ikke overdrages, da afdelingen i sidste ende har ansvaret for lejemålets vedligeholdelsestilstand.