AfregninG

Af udlæg samt godtgørelser

Der er 2 modeller, som vi kan tilbyde jer:
Model 1:

Formanden kan sende en mail og anmode om et aconto udlæg, og endelig
huske at give os et reg.nr. og et konto nr. som vi så efterfølgende vil overføre pengetil.
Anmodningen skal indeholde oplysninger om, hvad I skal bruge penge til, f.eks. et beboer
arrangement eller julefrokost for afdelingsbestyrelsen osv. Udlægget skal så efterfølgende afregnes med os snarest mulig efter afholdelsen af arrangementet.
Alle bilag skal være underskrevet af 2 bestyrelsesmedlemmer (ikke på bagsiden, da vi limer bilagene på et stykke papir og scanner alle bilag ind). Det skal noteres på hvert enkelt bilag hvad der er købt ind til, altså f.eks. bestyrelsesmøde, afdelingsmøde, fastelavnsfest for beboere mv. Hvis man har flere bilag som f.eks. drejer sig om det samme arrangement, så må man godt klipse dem sammen og skrive det samlede beløb, og kun underskrive foran på det samlede bilag! og det samme gør sig gældende hvis I vælger bank løsningen.
PS: I dag er det sådan at vi scanner alt ind så hvis I har mulighed for det så må I meget
gerne scanne bilagene ind og sende dem pr. mail til enten Hanne: hnp@almenbo
aarhus.dk eller til mig Henriette: hv@almenbo-aarhus.dk
Husk endelig, at hvis I gemmer bilagene så gem dem et sted hvor I ved at det er bilag der allerede ER afregnet.

Model 2:

Vi kan oprette en bank konto til jer i Arbejdernes Landsbank, der kan vi så overføre nogle
penge til når I skal bruge nogle, og så skal der afregnes løbende, altså får I først “nye” penge overført når det første aconto er afregnet. Dette bank kort kan man bruge som betalingskort, altså behøver I ikke forbi banken for at hæve penge først.
I skal vide at det koster et årligt kort gebyr på kr. 200,-