AfregninG

Afregning af udlæg samt godtgørelser

Der er 2 modeller, som vi kan tilbyde jer:

Model 1: Aconto udlæg

Formanden kan sende en mail og anmode om et aconto udlæg – og husk endelig at give os et reg.nr. og et konto nr., som vi så efterfølgende vil overføre penge til.

Anmodningen skal indeholde oplysninger om, hvad I skal bruge penge til, f.eks. et beboerarrangement eller julefrokost for afdelingsbestyrelsen osv. Udlægget skal så efterfølgende afregnes med os snarest mulig efter afholdelsen af arrangementet.

Alle bilag skal være underskrevet af 2 bestyrelsesmedlemmer (ikke på bagsiden, da vi limer bilagene på et stykke papir og scanner alle bilag ind). Det skal noteres på hvert enkelt bilag hvad der er købt ind til, altså f.eks. bestyrelsesmøde, afdelingsmøde, fastelavnsfest for beboere m.v.

Hvis man har flere bilag som f.eks. drejer sig om det samme arrangement, så må man godt sætte dem sammen med en papirclips (ikke hæftemaskine!) og skrive det samlede beløb, og kun underskrive foran på det samlede bilag. Det samme gør sig gældende hvis I vælger bank løsningen.

Vi scanner alt ind, så hvis I har mulighed for det, så må I meget gerne scanne bilagene ind og sende dem pr. mail til enten Hanne: hnp@almenbo-aarhus.dk eller Henriette: hv@almenbo-aarhus.dk

Husk endelig, at hvis I gemmer bilagene, så gem dem et sted hvor I ved at det er bilag, der allerede ER afregnet.

Model 2: Bankkonto

Vi kan oprette en bankkonto til jer i Arbejdernes Landsbank. Der kan vi så overføre nogle penge til, når I skal bruge nogle, og så skal der afregnes løbende – altså får I først ”nye” penge overført, når det første aconto er afregnet.

Dette bank kort kan man bruge som betalingskort, altså behøver I ikke forbi banken for at hæve penge først.

I skal vide at det koster et årligt kort gebyr på kr. 250,-