Installationstilladelse

Installation af vaskemaskine, opvaskemaskine eller tørrertumbler

Lov om leje giver lejere mulighed for at foretage hvad der kaldes, “sædvanlige installationer i det lejede” – medmindre boligorganisationen kan godtgøre, at ejendommens el- og afløbskapacitet ikke er tilstrækkelig til installationen.

Det betyder i praksis, at du har ret til at installere vaskemaskine, opvaskemaskine, tørretumbler o.l.

Der er naturligvis visse begrænsninger, afhængig af hvilken bolig du har. Det er ikke muligt at montere tørretumbler med aftræk ret mange steder, og det kan være svært at få installeret vaskemaskine, med tilhørende vandtilslutning og afløb – hvis badeværelset er meget lille.

Du skal ansøge AlmenBo Aarhus om tilladelse, inden du foretager installationen – mail din ansøgning til post@almenbo-aarhus.dk (Att.: Driftafd.) hvorefter du får et svar med betingelserne.

Installationen skal udføres af en autoriseret VVS og el-installatør og du skal selv afholde samtlige udgifter til maskinen og installationen. Det er din maskine, så du skal selv vedligeholde den og installationen. Du skal være opmærksom på, at hvis der ikke er gulvafløb i det rum hvor du installerer vaskemaskine/opvaskemaskine, skal maskinen placeres på en vandtæt bakke så du kan observere evt. utætheder.

Boligorganisationens forsikring dækker ikke siveskader og hvis der konstateres skader på bygningen, f.eks. i forbindelse med fraflytning, vil det betragtes som misligehold – og du skal betale for udbedringen.