Kategori: Nyhedsbrev

Nyhedsbrev Juli 2021

Repræsentant-skabsmøde Grundet øgede forsamlings-muligheder er det årlige repræsentantskabsmøde først blevet afholdt den 17. juni. På valg til organisations-bestyrelsen var Kim Ribergaard, Alex Schmidt Jensen og Christina Søby, alle tre blev genvalgt for en ny toårig periode. Gitte Bülow Light og Tora Kertens blev valgt som henholdsvis 1. og 2.suppleant for et år. Nye ungdomsboliger til

Læs mere

Nyhedsbrev – marts 2021

Så er der igen nyt fra informationsudvalget. Hver måned udgiver vi et nyhedsbrev med informa7oner om, hvad der rører sig i AlmenBo Aarhus. De>e er 7l ophæng i alle afdelingerne, så du som beboer løbende kan holde dig orienteret om vores boligforening. ATS MOD RADIKALISERING Er du bekymret for, at personer eller et miljø er ved

Læs mere

Nyhedsbrev – februar 2021

Sammen hver for sig! En hverdag alene kan give følelsen af ensomhed. Coronasituationen og samfundets restriktioner har bevirket denne følelse hos mange, unge som ældre. Meget tid alene og uden mulighed for at gøre det vi plejer. Alle kan vi gøre en indsats, og sammen kan vi hjælpe og være der for hinanden. I en

Læs mere

Nyhedsbrev – december 2020

Repræsentantskab Grundet COVID-19 har vi været nødsaget til at udskyde det årlige repræsentantskabsmøde. Lovmæssigt har det i modsætning til afdelingsmøderne ikke været muligt at aflyse. Derfor blev det afholdt torsdag den 26. november. På valg til bestyrelsen var formand Chris Cully samt medlemmerne Birthe Blach, Morten Glud og Vicky Jensen. Alle blev genvalgt – Tillykke til jer!

Læs mere

Nyhedsbrev – november 2020

Nyhedsbrev – november 2020 Så er der igen nyt fra informationsudvalget. Hver måned udgiver vi et nyhedsbrev med informationer, om hvad der rører sig i AlmenBo Aarhus

Læs mere

Nyhedsbrev – oktober 2020

Nyhedsbrev – oktober 2020 Så er der igen nyt fra informationsudvalget. Hver måned udgiver vi et nyhedsbrev med informationer, om hvad der rører sig i AlmenBo Aarhus

Læs mere

Nyhedsbrev – september 2020

Nyhedsbrev – september 2020 Så er der igen nyt fra informationsudvalget. Hver måned udgiver vi et nyhedsbrev med informationer, om hvad der rører sig i AlmenBo Aarhus

Læs mere

Nyhedsbrev – sommer 2020

Nyhedsbrev – sommer 2020 Så er der igen nyt fra informationsudvalget. Hver måned udgiver vi et nyhedsbrev med informationer, om hvad der rører sig i AlmenBo Aarhus

Læs mere

Nyhedsbrev – juni 2020

Nyhedsbrev – juni 2020 Så er der igen nyt fra informationsudvalget. Hver måned udgiver vi et nyhedsbrev med informationer, om hvad der rører sig i AlmenBo Aarhus

Læs mere