Afdeling 14

Frydenlund: Spættevej 1-35 | Musvågevej 18-30 | Fuglebakkevej 80-86, 8210 Aarhus V.

Afdelingen består af 253 boliger, heraf 18 ungdomsboliger

Afdelingen er opført i 1968-70 i beton, og beklædt med stålplader i 1991-92. Boligerne har vestvendte lukkede altaner. I området er der vuggestue, børnehaver, skole, aktivitetshus samt mange muligheder for indkøb.

Lejlighederne fordeler sig med:
9 stk. 1 rums a 38,0 – m² ungdomsboliger
9 stk. 2 rums a 53,0 – m2 ungdomsboliger
68 stk. 2 rums a 53,0 – 74,0 m²
113 stk. 3 rums a 72,0 – 88,0 m²
54 stk. 4 rums a 94,0 – 102,0 m²

Tilladelse til husdyr: Nej

Hvidevarer: Køle/frys/sval og komfur/emfang

Lejlighedstegninger

Driftskontor

Fuglebakkevej 82, kld.
8210 Aarhus V.

Telefon: 86 16 65 22
E-mail: afd14@almenbo-aarhus.dk

Kontortid: 08.30-09.00

Er husdyr tilladt?
Nej.

  • Beboere på Musvågevej har vaskeri i kælderen i nr. 28
  • Beboere på Spættevej 1-9 har vaskeri i kælderen i nr. 5
  • Beboere på Spættevej 11-17 har vaskeri i kælderen i nr. 13
  • Beboere på Spættevej 19-27 har vaskeri i kælderen i nr. 23
  • Beboere på Spættevej29-35 har vaskeri i kælderen i nr. 33
  • Beboere på Fuglebakkevej 80-86 har vaskeri i kælderen i nr. 84

Adgang til vaskeriet

Med adgangspoletter – giver adgang til vaskeri og betaling.

Reservering af vasketid
Sæt kortet i betalingssystemet og følg anvisningerne på displayet.

Er en tidsreservation ikke taget i brug, vil det efter 10 min. være muligt at benytte maskinerne.

Betaling
Opkrævning via kommende måneds husleje. Beløbsstørrelse og periode vil fremgå af opkrævningen. Det er muligt via betalingssystemet at få oplyst, hvor mange penge du har vasket for siden sidste aflæsning.

Pas på vaskemaskinerne
Nogle BH’er har metalstiver indbygget. Sørg derfor for lægge bøjle-BH’er i en vaskepose, da metalstiveren kan rive sig løs og sætte sig fast i tromlen.

En løs metalbøjle kan flænse tøj og ødelægge vaskemaskinerne for tusindvis af kroner.

Bortkomst af vaskekort /ekstrabestilling
Hvis man mister kortet, ringer man til administrationen (8938 2000) og får det spærret. Nyt/ekstra kort kan bestilles via henvendelse til administrationen, afregning sker via huslejen.

Nedbrud
I tilfælde af nedbrud på enten maskiner eller betalingsanlæg, rettes henvendelse til ejendomsfunktionæren, gerne på mail: afd14@almenbo-aarhus.dk

På hverdage kan man også kontakte ejendomsfunktionæren i telefontiden fra kl. 8:30-9:00 på telefonnummer 8616 6522.

Som udgangspunkt kan du selv vælge udbyder.

Vi gør dog opmærksom på, at du selv skal kontakte en udbyder for at høre, om de kan levere internet på adressen.

Udbyder
Du kan selv vælge, hvilken udbyder, du vil bruge.

Afregning
Direkte med udbyderen.

Ønsker du opsat parabol skal du anmode boligorganisationens administration om tilladelse, da visse regler skal overholdes.

Afdelingsbestyrelsen anviser hermed, at alle paraboler skal monteres på svingarm/skydearm fastspændt på altanens indvendige vægge (1)

Alle som har en opsat parabol ulovligt eller ikke har ansøgt om opsætning skal henvende sig til boligorganisationens administration for at få opsætningen lovliggjort, da en ulovlig opsat parabol er en overtrædelse af afdelingens husordensreglement.

1)
Skal monteres på væg mod nord:
Blok 4 – Musvågevej 18-30
Blok 17 – Fuglebakkevej 80-86
Blok 25 – Spættevej 19-27
Blok 27 – Spættevej 1-9

Skal monteres på væg mod vest:
Blok 24 – Spættevej 29-35
Blok 26 – Spættevej 11-17

Beboerne her i afdelingen kan blive medlem af en delebilsordning.

Bilen holder på p-pladsen ved Frydenlunds Allé 69, 8210 Aarhus V.

En delebilsordning er oplagt, når du kun har brug for bil engang imellem.

Læs mere om ordningen her: www.tadaacar.dk/aura

Fælleshuset i Frydenlund

Oplysninger vedr. kontakt til Fælleshuset i Frydelund findes på www.frydenlund8210.dk

Du kan downloade en samlet liste over kontakter, og fællesfaciliteter i afdelingen.

Nedenfor et par links, der henviser til sider om aktiviteter, Facebookgruppe mv. i Frydenlund (klik på link for mere info):

www.frydenlund8210.dk

www.facebook.com/frydenlund8210

Siderummene er til barnevogne. I de opgange hvor der er plads, kan cykler, rollatorer og el-køretøjer dog tillades.

Knallerter må ikke stilles i siderummene. Nøgle til knallertgarage udleveres af ejendomsfunktionæren.

Det er muligt at parkere i afdelingen.

Der er også mulighed for at leje en garage i Frydenlund. Garagerne koster 400,00 kr. pr. måned.

Læs mere under ‘Garage i Frydenlund’.

Kunne du tænke dig en garage i Frydenlund på Bogfinkevej/Musvågevej?

Bor du i AlmenBo Aarhus, Boligkontoret Århus, AAB eller Ringgårdens afdelinger i Frydenlund – har du mulighed for at leje en garage.

Garagerne kan ikke bruges til opbevaring, derfor skal der forevises en registreringsattest når du får en garage.

Garagerne koster 400,00 kr. pr. måned.

Der er kollektiv trappevask, som betales over huslejen.

Skakten er kun til husholdningsaffald. Affaldet skal være pakket ind i en lukket plastpost. Husk at binde en knude.

Ved indflytning får du udleveret sorte affaldsposer. Du kan efter behov genanskaffe disse affaldsposer via henvendelse til ejendomsfunktionæren i kontortiden eller på afdelingskontoret den 1. tirsdag i måneden kl. 19.

Papir, aviser o.l. skal henlægges i aviscontainer.

Glas skal henlægges i glascontainer.

Storskrald
Der er også mulighed for at komme af med større ting, såsom møbler, hårde hvidevarer og lignende. Disse kan placeres i storskraldsrummene som er placeret ved Musvågevej 30 og Spættevej 11.

Storskraldsrummene kan åbnes med beboernes lejlighedsnøgler. Der må ikke henstilles effekter uden for skaktrummet.

Vedligeholdelsesvejledning for malerarbejde i AlmenBo

Lofter
Flutex 5, Råhvid S 0500 (Flügger)

Vægge med tapet
Flutex 5, Råhvid S 0500 (Flügger)

Vaskbare vægge (køkken, bad og lignende)
Mester 25, lys råhvid (Sadolin/Nordsjö)

Træværk (karme, fodlister og lignende)
Ready V40, lys råhvid/råhvid (Sadolin/Nordsjö)

Vinduer og trælysninger
Ready V40, lysråhvid/råhvid
(Sadolin/Nordsjö)

Radiatorer og rør
Ready V40, råhvid (Sadolin/Nordsjö)

Mange beboere er i tvivl om, hvordan de skal forholde sig når de skal fraflytte lejemålet. Derfor har vi udarbejdet en lille vejledning, som forhåbentligt hjælper dig, når du skal flytte.

Læs mere her.