Afdeling 14

Frydenlund: Spættevej 1-35 | Musvågevej 18-30 | Fuglebakkevej 80-86, 8210 Aarhus V.

Afdelingen består af 253 boliger, heraf 18 ungdomsboliger

Afdelingen er opført i 1968-70 i beton, og beklædt med stålplader i 1991-92. Boligerne har vestvendte lukkede altaner. I området er der vuggestue, børnehaver, skole, aktivitetshus samt mange muligheder for indkøb.

Lejlighederne fordeler sig med:
9 stk. 1 rums a 38,0 – m² ungdomsboliger
9 stk. 2 rums a 53,0 – m2 ungdomsboliger
68 stk. 2 rums a 53,0 – 74,0 m²
113 stk. 3 rums a 72,0 – 88,0 m²
54 stk. 4 rums a 94,0 – 102,0 m²

Tilladelse til husdyr: Nej

Hvidevarer: Køle/frys/sval og komfur/emfang

Lejlighedstegninger

Driftskontor

Frydenlunds Allé 49, gavl
8210 Aarhus V.

Telefon: 86 16 65 22 og 86 15 55 10
E-mail: frydenlund@almenbo-aarhus.dk

Kontortid: 08.00-09.00

Er husdyr tilladt?
Nej.

  • Beboere på Musvågevej har vaskeri i kælderen i nr. 28
  • Beboere på Spættevej 1-9 har vaskeri i kælderen i nr. 5
  • Beboere på Spættevej 11-17 har vaskeri i kælderen i nr. 13
  • Beboere på Spættevej 19-27 har vaskeri i kælderen i nr. 23
  • Beboere på Spættevej29-35 har vaskeri i kælderen i nr. 33
  • Beboere på Fuglebakkevej 80-86 har vaskeri i kælderen i nr. 84

Adgang til vaskeriet

Med de udleverede nøglebrikker får man adgang til vaskeri og betalingsanlægget.

Reservering af vasketid
Læg nøglebrikken på betalingssystemet og følg anvisningerne på displayet.

Er en tidsreservation ikke taget i brug, vil det efter 10 min. være muligt at benytte maskinerne.

Betaling
Opkrævning via kommende måneds husleje. Beløbsstørrelse og periode vil fremgå af opkrævningen. Det er muligt via betalingssystemet at få oplyst, hvor mange penge du har vasket for siden sidste aflæsning.

Pas på vaskemaskinerne
Nogle BH’er har metalstiver indbygget. Sørg derfor for lægge bøjle-BH’er i en vaskepose, da metalstiveren kan rive sig løs og sætte sig fast i tromlen.

En løs metalbøjle kan flænse tøj og ødelægge vaskemaskinerne for tusindvis af kroner.

Bortkomst af nøglebrikker
Hvis man mister en nøglebrik, kontakter man ejendomsfunktionæren – enten per mail: frydenlund@almenbo-aarhus.dk eller per telefon (8616 6522) i kontortiden mandag – fredag mellem kl. 8:00 og 9:00 og får nøglebrikken spærret. Ny nøglebrik kan bestilles samtidig med. Afregning for ny nøglebrik sker via huslejen.

Nedbrud
I tilfælde af nedbrud på enten maskiner eller betalingsanlæg / andet i vaskeriet, rettes henvendelse til ejendomsfunktionæren, gerne per mail: frydenlund@almenbo-aarhus.dk eller per telefon (8616 6522) i kontortiden mandag – fredag mellem kl. 8:00 og 9:00

Som udgangspunkt kan du selv vælge udbyder.

Vi gør dog opmærksom på, at du selv skal kontakte en udbyder for at høre, om de kan levere internet på adressen.

Udbyder
Du kan selv vælge, hvilken udbyder, du vil bruge.

Afregning
Direkte med udbyderen.

Ønsker du opsat parabol skal du anmode boligorganisationens administration om tilladelse, da visse regler skal overholdes.

Afdelingsbestyrelsen anviser hermed, at alle paraboler skal monteres på svingarm/skydearm fastspændt på altanens indvendige vægge (1)

Alle som har en opsat parabol ulovligt eller ikke har ansøgt om opsætning skal henvende sig til boligorganisationens administration for at få opsætningen lovliggjort, da en ulovlig opsat parabol er en overtrædelse af afdelingens husordensreglement.

1)
Skal monteres på væg mod nord:
Blok 4 – Musvågevej 18-30
Blok 17 – Fuglebakkevej 80-86
Blok 25 – Spættevej 19-27
Blok 27 – Spættevej 1-9

Skal monteres på væg mod vest:
Blok 24 – Spættevej 29-35
Blok 26 – Spættevej 11-17

Beboerne her i afdelingen kan blive medlem af en delebilsordning.

Bilen holder på p-pladsen ved Frydenlunds Allé 69, 8210 Aarhus V.

En delebilsordning er oplagt, når du kun har brug for bil engang imellem.

Læs mere om ordningen her: www.tadaacar.dk/aura

Fælleshuset i Frydenlund

Som beboer i Frydenlund har du mulighed for at leje selskabslokalet i Frydenlund Fælleshus til private fester og arrangementer. I lokalet er der plads og service til 75 personer.

Læs mere om leje af festlokalet her: frydenlund8210.dk/leje-af-flleshuset

Afdelingen råder over 1 gæsterum bestående af et rum med 1 seng og et rum med 2 senge.

Pris: 100 kr. pr. nat.

Linned og håndklæder samt dyner, puder og sengetøj skal man selv medbringe.

Henvendelse til: Hanne Rasmussen på mail h58rasmussen@yahoo.dk

Kontaktpersoner

Snedker værksted, Musvågevej 20 – Benny Geer, geerbenny@gmail.com

Cykelværksted, Musvågevej 22 – Benny Geer, geerbenny@gmail.com

Cykel- /snedkerværksted, Spættevej 9 – h58rasmussen@yahoo.dk

Det er muligt at leje et ekstra kælderrum ved at kontakte ejendomsfunktionæren. Vi gør opmærksom på, at der kan være en venteliste.

Nedenfor et par links, der henviser til sider om aktiviteter, Facebookgruppe mv. i Frydenlund (klik på link for mere info):

www.frydenlund8210.dk

www.facebook.com/frydenlund8210

Siderummene er til barnevogne. I de opgange hvor der er plads, kan cykler, rollatorer og el-køretøjer dog tillades.

Knallerter må ikke stilles i siderummene. Nøgle til knallertgarage udleveres af ejendomsfunktionæren.

Boremaskine: Ejendomsfunktionærerne har en boremaskine til beton der kan lånes. Udlånes fra kontoret

Depositum 200,00 kr. Pris pr dag 20,00 kr.

Service til fester, barnedåb, bryllupper o.a. – herunder glas, kopper og bestik: Service til 50 personer udlejes af afdelingen ved henvendelse til Hanne Rasmussen på mail h58rasmussen@yahoo.dk

Borde og stole: Udlejes af afdelingen ved henvendelse til Hanne Rasmussen på mail h58rasmussen@yahoo.dk

Det er muligt at parkere i afdelingen.

Der er også mulighed for at leje en garage i Frydenlund. Garagerne koster 400,00 kr. pr. måned.

Læs mere under ‘Garage i Frydenlund’.

Kunne du tænke dig en garage i Frydenlund på Bogfinkevej/Musvågevej?

Bor du i AlmenBo Aarhus, Boligkontoret Århus, AAB eller Ringgårdens afdelinger i Frydenlund – har du mulighed for at leje en garage.

Garagerne kan ikke bruges til opbevaring, derfor skal der forevises en registreringsattest når du får en garage.

Garagerne koster 400,00 kr. pr. måned.

Der er kollektiv trappevask, som betales over huslejen.

Skakten er kun til husholdningsaffald. Affaldet skal være pakket ind i en lukket plastpost. Husk at binde en knude.

Ved indflytning får du udleveret sorte affaldsposer. Du kan efter behov genanskaffe disse affaldsposer via henvendelse til ejendomsfunktionæren i kontortiden eller på afdelingskontoret den 1. tirsdag i måneden kl. 19.

Papir, aviser o.l. skal henlægges i aviscontainer.

Glas skal henlægges i glascontainer.

Storskrald
Der er også mulighed for at komme af med større ting, såsom møbler, hårde hvidevarer og lignende. Disse kan placeres i storskraldsrummene som er placeret ved Musvågevej 30 og Spættevej 11.

Storskraldsrummene kan åbnes med beboernes lejlighedsnøgler. Der må ikke henstilles effekter uden for skaktrummet.

Afdelingen har B-ordning, hvilket betyder, at du som lejer er forpligtet til at vedligeholde boligen i boperioden. Udgifterne hertil kan dækkes af boligens vedligeholdelseskonto, som du indbetaler til hver måned, mens du bor der.

Læs mere om brug af vedligeholdelseskontoen her

Der er ingen istandsættelsesperiode i forbindelse med fraflytning, hvilket betyder at lejligheden ikke fremtræder nyistandsat ved indflytning. Vedligeholdelseskontoen lukkes ved opsigelse.

Læs mere om B-ordning her

Vedligeholdelsesreglement i afdelinger med B-ordning samt ungdomsboliger

Vedligeholdelsesvejledning for malerarbejde i AlmenBo

Lofter
Flutex 5, Råhvid S 0500 (Flügger)

Vægge med tapet
Flutex 5, Råhvid S 0500 (Flügger)

Vaskbare vægge (køkken, bad og lignende)
Mester 25, lys råhvid (Sadolin/Nordsjö)

Træværk (karme, fodlister og lignende)
Ready V40, lys råhvid/råhvid (Sadolin/Nordsjö)

Vinduer og trælysninger
Ready V40, lysråhvid/råhvid
(Sadolin/Nordsjö)

Radiatorer og rør
Ready V40, råhvid (Sadolin/Nordsjö)

Mange beboere er i tvivl om, hvordan de skal forholde sig når de skal fraflytte lejemålet. Derfor har vi udarbejdet en lille vejledning, som forhåbentligt hjælper dig, når du skal flytte.

Læs mere her.