Afdeling 13

Neptunvej 41-87, 8260 Viby J.

Afdelingen består af 88 boliger i en blok med 3 etager, og en blok med 2 etager.

Byggeriet er opført i 1966-67, i gule mursten. Alle lejligheder har vestvendt altan.

I afdelingen findes lægeklinik og i umiddelbar nærhed findes stort supermarked. Afdelingen er beliggende nær hjørnet af Christian d. X’ vej og Jyllands Allé tæt på stort idrætsanlæg.

Lejlighederne fordeler sig med:
-13 stk. 1 rums a 43,0 – 52,0 m²
-18 stk. 2 rums a 74,0 – 75,0 m²
-43 stk. 3 rums a 75,0 – 89,0 m²
-14 stk. 4 rums a 99,0 m²

Tilladelse til husdyr: Nej.

Hvidevarer: Komfur og køle/frys

Lejlighedstegninger

Driftskontor

Neptunvej 62, kld.
8260 Viby J

Telefon: 86 14 60 91
Fax: 86 14 60 91
E-mail: viby@almenbo-aarhus.dk

Kontortid: Alle hverdage kl. 09.00 – 09.30

Er husdyr tilladt?
Nej.

Afdelingens vaskeri findes i kælderen i nr. 45. Der er betalingssystem, betjeningsvejledning og ordensreglement opslået i vaskeriet.

Adgang til vaskeriet
Med vaskekort – kortet bruges som nøgle.

Vasketider
Hverdage: mandag til fredag kl. 07.00 – 22.00.
Søn- og helligdage kl. 09.00 – 19.00.

Vaskepriser
Vaskemaskine pr. vask kr. 8.00
Tørretumbler pr. 10 minutter kr. 2.00
Rulle pr. 10 minutter kr. 2.00

Hvis en reserveret vasketid ikke påbegyndes inden 15 min., betales der for én vask.

Reservering af vasketid
Via betalingssystemet. Følg anvisningerne i displayet.

Er en tidsreservation ikke taget i brug, vil det efter 15 min. være muligt at benytte maskinerne.

Betaling
Opkrævning via kommende måneds husleje. Beløbsstørrelse og periode vil fremgå af opkrævningen. Det er muligt via betalingssystemet at få oplyst, hvor mange penge du har vasket for siden sidste aflæsning.

Bortkomst af vaskekort /ekstrabestilling
Hvis du mister vaskebrikken, ringer du til ejendomsfunktionæren eller skriver en mail og får det spærret. Ny/ekstra brik kan ligeledes bestilles ved henvendelse til ejendomsfunktionæren og afregnes over huslejen.

Nedbrud
I tilfælde af nedbrud på enten maskiner eller betalingsanlæg, rettes henvendelse til ejendomsfunktionæren.

Som udgangspunkt kan du selv vælge udbyder.

Vi gør dog opmærksom på, at du selv skal kontakte en udbyder for at høre, om de kan levere internet på adressen.

Hobbyværksted
Der findes et hobbyværksted i blok G. Værkstedet er forsynet med skruestik, høvlebænk og cykelophæng. Nøgle kan rekvireres hos ejendomsfunktionæren.

Det ophængte ordensreglement skal overholdes.

Diverse
Der arrangeres grillaften, julebanko samt juletræsfest for børn. Dette meddeles ved opslag i opgangene.

Viby afdelingerne har deres ”egen” Renault ZOE delebil.

Renault ZOE er udstyret med en R90 elmotor med en effekt på 68 KW (92 hk) og et moment på 220 Nm. Batteriet er på 41 kWh der giver en rækkevide på 300 km (ved normal kørsel)

Beboerne her i afdelingen kan blive medlem af en delebilsordning.

Bilen holder på p-pladsen ved indkørslen til Neptunvej 69, 8260 Viby J.

En delebilsordning er oplagt, når du kun har brug for bil engang imellem.

Læs mere om ordningen her: www.tadaacar.dk/aura

Placering af hjertestarter for AlmenBos afdelinger i Viby

Beboerlokalerne findes i blok H ved nr. 49, kld. De kan lejes med et af afdelingsbestyrelsen fastsat beløb.

Der er service til 40 personer.

Ordensreglement for udlejning udleveres ved leje.

Udlejningen foretages af:
Lis Kruse Jensen
Neptunvej 71,st.tv.
8260 Viby J
Tlf. 86 14 82 18
Hverdage kl. 18-19

Afdelingen har egne p-pladser.

Det er også muligt at leje en garage på Rundhøj Allé. Læs mere under ‘Garager’.

Kunne du tænke dig en garage på Rundhøj Allé?

Bor du i én af AlmenBo Aarhus’s afdelinger i Viby J – har du mulighed for at leje en garage.

Garagerne må ikke bruges til opbevaring, derfor skal der forevises en gyldig registreringsattest, når du får en garage.

Garagerne koster kr. 350 pr. måned.

Skakten er kun til husholdningsaffald. Affaldet skal være pakket ind i lukket plastpose. HUSK AT BINDE KNUDE.

Der er også mulighed for at komme af med større ting, såsom møbler, hårde hvidevarer og lignende. Disse kan placeres på storskraldspladsen som vi har i fællesskab med afd. 11 + 12 + 13.

Der må ikke henstilles effekter uden for skaktrummet.

Papir, aviser o.l. skal i de dertil indrettede nedgravede containere.

Glas skal henlægges i de dertil indrettede nedgravede containere.

I AlmenBo, afdeling 13 har vi installeret og taget et kemifrit vandbehandlingssystem fra ”Lagur” i brug. Formålet er at reducere generne omkring kalk.

Læs mere om vandbehandlingssystemet her

Afdelingen har A-ordning, hvilket betyder, at du som lejer er forpligtet til at vedligeholde boligen i boperioden.

Når du flytter ind, vil din lejlighed være normalistandsat, ligesom lejligheden skal normalistandsættes, når du flytter. Det er dig som lejer, der betaler udgifterne til normalistandsættelsen. Boligforeningen overtager gradvist noget af denne udgift i forhold til boperiodens længde.

Læs mere om A-ordning her

Vedligeholdelsesreglement i afdelinger med A-ordning

Vedligeholdelsesvejledning for malerarbejde i AlmenBo

Lofter
Flutex 5, Råhvid S 0500 (Flügger)

Vægge med tapet
Flutex 5, Råhvid S 0500 (Flügger)

Vaskbare vægge (køkken, bad og lignende)
Mester 25, lys råhvid (Sadolin/Nordsjö)

Træværk (karme, fodlister og lignende)
Ready V40, lys råhvid/råhvid (Sadolin/Nordsjö)

Vinduer og trælysninger
Ready V40, lysråhvid/råhvid
(Sadolin/Nordsjö)

Radiatorer og rør
Ready V40, råhvid (Sadolin/Nordsjö)

Radiatorer og rør
Ready V40, råhvid (Sadolin/Nordsjö)

Mange beboere er i tvivl om, hvordan de skal forholde sig når de skal fraflytte lejemålet. Derfor har vi udarbejdet en lille vejledning, som forhåbentligt hjælper dig, når du skal flytte.

Læs mere her.