Afdeling 32

Engskovbakken 2-142 & 1-175, 8541 Skødstrup

Afdelingen består af 155 boliger, heraf 21 ungdomsboliger og 5 ældreboliger

Ældreboligerne søges via Visitationslinien ved Aarhus Kommune – tlf. 8713 1600.

Byggeriet er et tæt/lavt rækkehusbyggeri, som er opført fra 1990-95 i 2 etagers blokke med røde mursten. Boligerne i stuen har mindre have og boligerne på 1. sal har altan. En del har udsigt til Århus Bugt.

Afdelingen er beliggende i Skødstrup ca. 13. km. fra Aarhus centrum. Der er ca. 5 min. gang til nærbane og bustransport.

Lejlighederne fordeler sig med:

– 21 stk. 1 rums a 28,1 m² (ungdomsbolig)
– 60 stk. 2 rums a 65,2 – 70,8 m² (5 ældreboliger)
– 55 stk. 3 rums a 76,1 – 85,6 m²
– 19 stk. 4 rums a 99,9 – 105,8 m²


Tilladelse til husdyr: Max
2 husdyr (2 hunde eller 2 katte eller 1 hund og 1 kat).
Se mere under Husordensreglement.

Hvidevarer: Komfur, emhætte og køle/frys. Ungdomsboliger: Trinette (kogeplader og køleskab)

Lejlighedstegninger

Driftskontor

Engskovbakken 1
8541 Skødstrup

Telefon: 86 97 91 11
E-mail: skoedstrup@almenbo-aarhus.dk

Kontortid: Alle hverdage kl. 08.30 – 09.00

Husordensreglement afd. 32 (PDF)

Brug af boremaskiner m.v.
Brugen af boremaskiner og lignende værktøj må kun ske på følgende tidspunkter:
– Hverdage mellem kl. 8 og 19
– Lørdage mellem kl. 10 og 16
– Søn og helligdage mellem kl. 10 og 12

Er husdyr tilladt?
Ja. Max. 2 husdyr (2 hunde eller 2 katte eller 1 hund og 1 kat). Se mere under husordensreglementet.

Hent ansøgningsskema vedr. husdyr her

Adgang til vaskeriet
For at få adgang til vaskeriet skal du bruge din brik som nøgle til at få åbnet døren.

Reservering af vasketid
Med brik gennem betalingssystemet. Følg anvisningerne i displayet. Du kan også reservere tid via nettet.

Er en tidsreservation ikke taget i brug, vil det efter 15 min. være muligt at benytte maskinerne.

Betaling
Opkrævning via kommende måneds husleje. Beløbsstørrelse og periode vil fremgå af opkrævningen. Det er muligt via betalingssystemet at få oplyst hvor mange penge, man har vasket for siden sidste aflæsning.

Bortkomst af vaskekort /ekstrabestilling
Hvis du mister sin brik, skal du ringe til ejendomsfunktionæren, og få det spærret. Ny/ekstra brik kan bestilles og afregnes via huslejen.

Nedbrud
I tilfælde af nedbrud på enten maskiner eller betalingsanlæg, rettes henvendelse til Nortec på tlf.nr. 70 25 62 56.

Som udgangspunkt kan du selv vælge udbyder.

Vi gør dog opmærksom på, at du selv skal kontakte en udbyder for at høre, om de kan levere internet på adressen.

Udbyder
Du kan selv vælge, hvilken udbyder, du vil bruge.

Afregning
Direkte med udbyderen.

Der er mulighed for at leje fælleshuset i kortere eller længere perioder.

Nøgle afhentes ved Erika Pedersen, Engskovbakken 55.

Betaling for leje af fælleshus og gæsteværelse bedes overført til regnr. 5381 kontornr. 0000352461

VIGTIGT!!! – at der skrives navn samt afd. 32 i meddelelsesfeltet, så vi ved, hvem der har betalt!!

Fælleshuset:
Hverdage:
Beboere i afdelingen 150 kr. pr. dag
Beboere fra andre afdelinger 225 kr. pr. dag

Weekend (fredag, lørdag og søndag):
Beboere i afdelingen 450 kr. pr. dag
Beboere fra andre afdelinger 600 kr. pr. dag

Gæsteværelse
Beboere i afdelingen kr. 100,00 pr. dag
Andre afdelinger kr. 150,00 pr. dag

I gæsteværelset står en ¾ seng og 2 gæstesenge. Der er to dyner+puder til rådighed.

Efter aftale kan gæstesenge lånes.

For leje af fælleshus og/eller gæsteværelse:
Henvendelse – Dagligt. Træffes bedst i tidsrummet 19.00-21.00 til:
Erika Pedersen, Engskovbakken 55, tlf.: 2324 8150 eller mail: erika42@live.dk

Kontrakt for udlejning af fælleshus

Husorden og brugervejledning for fælleshus

Kontrakt for udlejning af gæsteværelse

Mærkedage
Har en beboer en mærkedag, der ønskes markeret, er der mulighed for flagning.

Plæneklipper
Afdelingen har 2 plæneklippere, 2 græstrimmer og 2 trillebøre, som kan lånes efter behov. Der bruges egen indgangsnøgle.

Havegrill
Afdelingen har to store grill, som hører til fælleshuset. Det er muligt for beboerne at låne dem ved henvendelse til bestyrelsen.

Parkering
Der er ikke mange p-pladser i området. Behovet ændrer sig hele tiden i forhold til den skiftende beboersammensætning.

Biler parkeret langs vejen ved nr. 2 til nr. 120 skal parkere på de grønne fliser langs fortovene.

Der er ikke noget, der hedder privat parkeringsplads, men i det omfang det kan lade sig gøre, må man selvfølgelig parkere ud for sin indgang.

Det er ikke tilladt at parkere med lastbiler, entreprenørkøretøjer, trailere eller campingvogne i afdelingen.
Hvis det ikke er til gene for de omkringboende, accepteres det, at trailere og campingvogne parkeres, hvis pladsen tillader det.

Vognene skal parkeres længst tilbage på p-pladsen. Der sættes en seddel på vognen, så ejeren kan kontaktes.

Der er ikke mange p-pladser i området. Behovet ændrer sig hele tiden i forhold til den skiftende beboersammensætning.

Biler parkeret langs vejen ved nr. 2 til nr. 120 skal parkere på de grønne fliser langs fortovene.

Der er ikke noget, der hedder privat parkeringsplads, men i det omfang det kan lade sig gøre, må man selvfølgelig parkere ud for sin indgang.

Det er ikke tilladt at parkere med lastbiler, entreprenørkøretøjer, trailere eller campingvogne i afdelingen.
Hvis det ikke er til gene for de omkringboende, accepteres det, at trailere og campingvogne parkeres, hvis pladsen tillader det.

Vognene skal parkeres længst tilbage på p-pladsen. Der sættes en seddel på vognen, så ejeren kan kontaktes.

Hermed køkkentegninger over de forskellige standard-køkkener ved kommende køkkenrenovering i afdelingen.

Køkken 1

Køkken 2

Køkken 3

Køkken 4

Husholdningsaffald, glas/metal/plast, batterier og papiraffald skal sorteres og placeres i de fælles affaldscontainere. Husholdningsaffald skal lægges i tæt lukkede affaldsposer før bortkastning.

Du kan læse mere om håndtering af affald i husordenen.

Afdelingen har A-ordning, hvilket betyder, at du som lejer er forpligtet til at vedligeholde boligen i boperioden.

Når du flytter ind, vil din lejlighed være normalistandsat, ligesom lejligheden skal normalistandsættes, når du flytter. Det er dig som lejer, der betaler udgifterne til normalistandsættelsen. Boligforeningen overtager gradvist noget af denne udgift i forhold til boperiodens længde.

Læs mere om A-ordning her

Vedligeholdelsesreglement i afdelinger med A-ordning

Ungdomsboligerne har B-ordning, hvilket betyder, at du som lejer er forpligtet til at vedligeholde boligen i boperioden. Udgifterne hertil kan dækkes af boligens vedligeholdelseskonto, som du indbetaler til hver måned, mens du bor der.

Læs mere om brug af vedligeholdelseskontoen her

Der er ingen istandsættelsesperiode i forbindelse med fraflytning, hvilket betyder at lejligheden ikke fremtræder nyistandsat ved indflytning. Vedligeholdelseskontoen lukkes ved opsigelse.

Læs mere om B-ordning her

Vedligeholdelsesreglement i afdelinger med B-ordning samt ungdomsboliger

Vedligeholdelsesvejledning for malerarbejde i AlmenBo

Lofter
Flutex 5, Råhvid S 0500 (Flügger)

Vægge med tapet
Flutex 5, Råhvid S 0500 (Flügger)

Vaskbare vægge (køkken, bad og lignende)
Mester 25, lys råhvid (Sadolin/Nordsjö)

Træværk (karme, fodlister og lignende)
Ready V40, lys råhvid/råhvid (Sadolin/Nordsjö)

Vinduer og trælysninger
Ready V40, lysråhvid/råhvid
(Sadolin/Nordsjö)

Radiatorer og rør
Ready V40, råhvid (Sadolin/Nordsjö)

Mange beboere er i tvivl om, hvordan de skal forholde sig når de skal fraflytte lejemålet. Derfor har vi udarbejdet en lille vejledning, som forhåbentligt hjælper dig, når du skal flytte.

Læs mere her.