Afdelingens adresser

Ranunkelvej 45-95, 8471 Sabro – seniorboliger

Afdelingen består af 26 seniorboliger, som ikke må forveksles med en ældrebolig, hvortil man skal visiteres.

Seniorboligerne er fortrinsvis for folk, som ved indflytningen er selvhjulpne, altså kan klare sig selv.

Boligtyper i afdelingen fordeler sig med:
7 stk. 2 rum 68kvm
13 stk. 3 rum 78kvm
6 stk. 4 rum 90kvm

Tilladelse til husdyr: 1 hund eller 1 kat.
Se mere under husordensreglement.

Lejlighedstegninger

2 vær
3 vær
4 vær

Driftskontor

Vistoftparken 106
8471 Sabro

Telefon: 86 94 94 84
Fax: 86 94 97 85
E-mail: afd29@almenbo-aarhus.dk

Kontortid: Alle hverdage kl. 09.30-10.00

Velkommen til afdeling 44

På afdelingens vegne byder vi dig velkommen her i afdeling 44.

Her på hjemmesiden finder du/I nogle praktiske oplysninger om afdelingen.

Dette og meget mere kan du/I læse om her på hjemmesiden, men endnu engang VELKOMMEN.

Vi kan oplyse, at afdelingsbestyrelsen består af:

Afdelingsformand:
Bent Sigvardt
Ranunkelvej 49

Øvrige bestyrelsesmedlemmer:
Bruno Broch
Ranunkelvej 59

Lilly Holgaard
Ranunkelvej 77

Hvis du som beboer har nogle gode forslag og idéer kan de afleveres til afdelingsbestyrelsen, som så vil behandle dem på et møde eller snarest muligt.

Afdelingsbestyrelsen håber at modtage mange gode idéer og forslag fra Jer, – for uden Jer går udviklingen i afdelingen let i stå.

Ønsker du at aflevere en klage, skal dette altid gøres skriftligt direkte til administrationen.

Praktiske Informationer

Ejendomsfunktionæren

Ejendomsfunktionærerne er beskæftiget i afdelingen på alle hverdage og kan kontaktes hvis der opstår problemer af teknisk eller anden art.

Henvendelse til ejendomsfunktionæren skal normalt ske i den daglige kontortid. Hvis dette ikke er muligt, kan der lægges besked på telefonsvaren, i postkassen eller send en email.

Se forside: Driftskontor

Vagtordning

Service uden for normal arbejdstid
Hvis der opstår nødsituationer uden for normal arbejdstid f.eks. sprængt vandrør, stoppet faldstamme o. lign., og det ikke er muligt at få fat på ejendomsfunktionæren, skal der rettes henvendelse til Falcks vagtcentral.

Falcks vagtcentral kan kontaktes på telefonnummer 70 10 00 45.

Opringning til vagtordningen bedes kun foretaget, hvis det er absolut nødvendigt, da det er forbundet med meget store omkostninger for afdelingen, at rekvirere håndværkere uden for firmaernes normale åbningstid.

Kabel-tv

Man kan selv vælge hvilken udbyder man vil bruge. Der afregnes direkte med udbyderen.

Skader i boligen

Skulle du komme ud for, at der opstår skader i boligen (indbrud, vand- eller brandskade og lignende) hvor der sker beskadigelse af ejendommens bygninger (lofter, vægge, gulve eller døre), skal du omgående rette henvendelse til ejendomsfunktionæren, der sørger for reparation.

Skade på private genstande/løsøre er ikke dækket af ejendommens forsikring. Du rådes derfor til at tegne en indboforsikring.

Afdelingen har følgende forsikringer: bygnings- og brandforsikring samt glas- og kummeforsikring.

Luft ud

Frisk luft og dermed ventilation er nødvendig for boligens, og ikke mindst beboernes sundhed.
Følg nedenstående – derved undgås mange af de ulemper og skader som manglende udluftning er årsag til:

  • Foretag udluftning af hele boligen ved gennemtræk i 5-10 minutter, minimum 3-4 gang i døgnet.
  • I boliger hvor der er klapventiler og evt. spalteventiler, skal disse altid være åbne.
  • Ved dug på den indvendige side af ruder, fjernes denne og der foretages hyppige korte udluftninger.
  • Brug f.eks. Klorin eller Rodalon for at minimere problemer med mug og skimmel i vinduer, i badeværelser og andre steder hvor det forekommer.
  • Undlad at tørre tøj i boligen.
  • Brug emhætte ved madlavning, hvis en sådan er installeret i boligen.
  • Luft ud efter bad.
  • Lad om muligt dørene stå åbne mellem de enkelte rum, så der skabes cirkulation af luften.

Følges ovenstående råd, vil man få et godt og sundt indeklima.
Det kan være en god idé, at købe et eller flere hygrometre (luftfugtighedsmålere), så man løbende kan følge behovet for evt. ekstra udluftninger.

Luftfugtigheden indendørs bør helst ikke være højere end 45% i vinterhalvåret og max. 60% i sommerhalvåret.

God fornøjelse med et sundt og godt indeklima

Beboertilbud til (under) halv pris

Fordi du selv klarer bestilling, køb og betaling via www.beboertilbud.dk med dankort eller VISA-dankort, kan vi holde priserne nede – til gavn for dig!

Beboertilbud.dk henvender sig primært til dig, der bor i lejlighed, men alle private kan handle hos os.

Afdelingsmøder
2020

 

Afdelingsbestyrelsesmøder
2020

Referat juni

Referat april

Referat februar

 

Om at bo i en seniorbolig

En seniorbolig må ikke forveksles med en ældrebolig, hvortil man skal visiteres.

Seniorboligerne er fortrinsvis for folk, som ved indflytningen er selvhjulpne, altså kan klare sig selv.

Idéen med seniorboliger er at samle folk, som gerne vil være noget for hinanden i et bofællesskab. Her skal man være indstillet på, at tage hensyn til hinanden, og hjælpe hinanden når nogen har behov for hjælp, og komme hinanden ved, uden at man derfor “render hinanden på dørene”.

Det forventes, at beboerne har en positiv indstilling til at yde en indsats for fællesskabet.

Det kan ske i den daglige omgang med de øvrige beboere ved at deltage i arrangementer i den udstrækning man overkommer og har tid til.

Hjælpe med at vedligeholde de fælles ting, som ejendomsfunktionærerne ikke tager sig af, som f.eks. at være villige til at påtage sig hvervet som flaggast, hjælpe med at vedligeholde de fælles havemøbler, hjælpe med at vedligeholde petanque-banen eller være medlem af aktivitetsudvalget, som står for en række arrangementer i årets løb.

Kommer man med den rette indstilling, vil man hurtigt fald ind i sammenholdet, og man vil få et godt og positivt otium sammen med ligestillede.

Fælleshus / gæsteværelse

Bestyrer for fælleshus er :

Kjeld Lassen
Ranunkelvej 47

Telefon 23 48 81 26

Fælleshusreglement

Studie, sy eller lignende aktivitetskredse.

Beboere, som har sat aktiviteter for mindre kredse i gang kan uden betaling låne fælleshuset, når der deltager beboere og gæster i forholdet 3 til 1.

Ved bankospil kan deltage familie og venner samt  nuværende medlemmer af aktivitetsudvalgets bankospil.

Ved tvivlsspørgsmål om deltagelse i aktivitetsudvalgets arrangementer, er det aktivitetsudvalget, der træffer den endelige beslutning for adgang.
Dog skal afdelingens beboere altid være i flertal.

Studie-, sy eller lignende aktivitetskredse  må vige, når fælleshuset er optaget af afdelingsbestyrelsens eller aktivitetsudvalgets arrangementer, samt når fælleshuset er udlejet.

Huset skal efterlades rengjort.

Husordensreglement

Nyt husordensreglement  med ændringer godkendt på afdelingsmøde 7. september 2015

Husordensreglement afdeling 44

Vedligeholdelsesreglement A-ordning

Vedligeholdelsesvejledning for malerarbejde i AlmenBo

Lofter
Flutex 5, Råhvid S 0500 (Flügger)

Vægge med tapet
Flutex 5, Råhvid S 0500 (Flügger)

Vaskbare vægge (køkken, bad og lignende)
Mester 25, lys råhvid (Sadolin/Nordsjö)

Træværk (karme, fodlister og lignende)
Ready V40, lys råhvid/råhvid (Sadolin/Nordsjö)

Vinduer og trælysninger
Ready V40, lysråhvid/råhvid
(Sadolin/Nordsjö)

Radiatorer og rør
Ready V40, råhvid  (Sadolin/Nordsjö)

Fraflytning

Fraflytningssituationen
Mange beboere er i tvivl om, hvordan de skal forholde sig når de skal fraflytte lejemålet. Derfor har vi udarbejdet denne lille vejledning, som forhåbentligt hjælper dig, når du skal flytte.

Vi har samlet nogle typiske spørgsmål og svar, som vi håber kan hjælpe.

1. Skal lejligheden være ny istandsat ved fraflytningen?
Det bestemmer du selv. Hovedreglen er, at fraflytteren har istandsættelsesforpligtelsen. Nogle gør det selv, mens andre overlader det til vores håndværkere EFTER fraflytningen. Alle vægge og lofter skal males, og hvis der er udover trænger til istandsættelse, skal dette foretages.

2. Hvornår er der tale om misligholdelse eller forkert vedligeholdelse?
Der er tale om misligholdelse, når det lejede er skadet eller forringet som følge af fejlagtig vedligeholdelse, fejlagtig brug eller uforsvarlig adfærd.
Ved fejlagtig vedligeholdelse er der tale om, når der er foretaget ændringer af lejemålet, som ikke er godkendt af boligorganisationen. Det kan f.eks. være ulovlige elinstallationer eller vægge der er opsat eller fjernet uden tilladelse fra boligorganisationen.
Ved fejlagtig vedligeholdelse er der også tale om, når træværk ikke er malerbehandlet korrekt. F.eks. når der er malet ud på lofter og karme, når hele overfladen ikke er malet, eller malingen ikke dækker den gamle maling.
Et typisk eksempel på fejlagtig brug er savsmuldstapet der er revet i stykker af katten, eller dørkarme der er gnavet i stykker af hunde eller andre dyr.
Begrebet ”uforsvarlig adfærd” dækker over vidt forskellige forhold: fra egentligt hærværk til mindre uheld eller tankeløshed, der kræver genopretning ved fraflytning.

3. Rengøring
Lejemålet skal afleveres i fuldstændig rengjort stand. Det vil sige, at lejemålet skal være så godt rengjort, at det umiddelbart er brugbart for den nye lejer. Dårlig rengøring er at betragte som manglende vedligeholdelse.
Rengøringspligten gælder også for vinduer.

4. Hvad med de ting der er påført mangellisten ved indflytning?
Her er hovedreglen, at mangler der er påført mangellisten ved indflytning, hæfter man normalt ikke for ved fraflytning. Det gælder især for de ting, hvor afdelingen har vedligeholdelsespligten.

5. Hvad med gulvenes tilstand ved fraflytning?
Hovedreglen er, at gulvene skal overdrages i samme stand, som du modtog dem. Gulvene må ikke forringes i boperioden og skal derfor løbende vedligeholdes med lakering.

6. Hvad er en overtagelseserklæring, og hvad kan den bruges til?
En overtagelseserklæring er en aftale mellem fraflytter og indflytter om at overtage forskellige effekter såsom tæpper, skabe, hylder m.v.
Manglende vedligeholdelse eller misligholdelse kan ikke overdrages, da afdelingen i sidste ende har ansvaret for lejemålets vedligeholdelsestilstand.